Naším úkolem bylo vytvořit webovou aplikaci pro Akademii věd České republiky, pro kterou jsme tvořili celý front-end a back-end. Aplikaci pohání node.js a front-end běží na technologii React.

O společnosti:

Česká věda je vědomostní hra, kde využijete také dobrý postřeh a rychlé rozhodování. Česká věda se skládá ze tří samostatných her: Vynálezci, Vědkyně a Vynálezy.

Hru Česká věda organizuje Středisko společných činností, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 604 57 856, zapsaná v registru veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Provozovatel“). Termín zahájení hry Česká věda je 1. 5. 2017, termín ukončení je 31. 8. 2017. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla hry Česká věda, hru přerušit, prodloužit nebo zrušit.

Blog Article Figure
Úvodní stránka webové prezentace
Prohlédnout web