Naším úkolem bylo vytvořit front-end pro grafické návrhy pro Korejskou agenturu na podporu obchodu a investic.

O společnosti:

KOTRA - Již od svého příchodu do České republiky v roce 1990 KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) podporuje oboustrannou hospodářskou spolupráci mezi Českou a Korejskou republikou. Naše agentura je jihokorejskou vládní nevýdělečnou organizací na podporu investic a obchodní spolupráce a působí zároveň jako ekonomické oddělení Velvyslanectví Korejské republiky v České republice.

Korea-Czech Medical Plaza 2019 je jedinečnou příležitostí ke zvýšení konkurenceschopnostia identifikace nových produktů a obchodních partnerů. Hlavní součástí akce jsou B2B schůzky s korejskými dodavateli z oblasti zdravotnictví. Jedná se o projekt Korejské agentury na podporu zahraničního obchodu (KOTRA).

Blog Article Figure
Úvodní stránka webové prezentace
Prohlédnout web