Naším úkolem bylo vytvořit webovou prezentaci pro úžasnou veganskou restauraci Maranatha. Chtěli jsme promítnou unikátní příběh restaurace i do nového webu. Vše jsme obohatili i animace a hravost webu.

O společnosti:

Maranatha je křesťansky orientované občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2002. Sdružení podporuje, řídí a samo vytváří projekty související s celkovým rozvojem lidské osobnosti a při dosahování svých cílů a vizí vychází především z biblického odkazu a životní zkušenosti. Svými vzdělávacími projekty chce Maranatha nabídnout možnost odpovědět si na otázky o původu, smyslu a cíli života. Smyslem a úkolem sdružení Maranatha je osvětová činnost, vzdělávání, výchova a pomoc lidem, kteří chtějí najít cestu k plnohodnotnému životu. Jeho cílem je poznání přírodních a duchovních zákonitostí obohacující lidský život až po osobní poznání Boha – Ježíše Krista.

Blog Article Figure
Úvodní stránka webové prezentace
Prohlédnout web