Naším úkolem bylo vytvořit front-end pro grafické návrhy SpaceKnow. Celá technologie vychází z React.js.

O společnosti:

We are creating an AI driven platform that unlocks the power and potential of geospatial analysis. SpaceKnow is becoming the premier provider of nowcasted data trends and alternative insights for financial markets, businesses, defense, government, and not-for-profits.

Say “Hello” to SpaceKnow’s geospatial analysis engine, powered by machine-learning.

Blog Article Figure
Úvodní stránka webové prezentace
Prohlédnout web